FANDOM


Vyndill - bogini wilczyca, jej dusza była połączona z duszą Seskela, była agresywna, ale życie Seskela złagodziło jej charakter aż ostatecznie go pokochała i oddała swoje życie dla niego.