FANDOM


Traktaty Hellińskie - umowy między krajami Terrisy, podpisane w Hellins, wytyczające szereg praw obowiązujących podczas toczenia wojen.

Obowiązują Edytuj

Wszystkie państwa które podpisały się pod traktatami

Traktat o ochronie cywili w czasie wojny Edytuj

Zabrania Edytuj

 • Porywania ludności i zmuszania do osiedlania się na swoich terenach
 • Rabowania ludności cywilnej i brania jako zakładników

Zobowiązuje Edytuj

 • Zabezpieczenie potrzeb ludności cywilnej na czas wojny
 • Pomoc potrzebującym w czasie wojny
 • Uszanowanie godności, honoru i wyznania

Osoba którą obejmuje ochrona na podstawie traktatów nie może zostać deportowana do kraju gdzie grozi jej prześladowanie.

Traktaty o uchodzcach Edytuj

 • Każdego uchodzce obowiązują prawa i obowiązki państwa na którego terenie się znalazł
 • Państwo jest zobowiązane przyjąć każdego uchodzce bez wzgledu na jego pochodzenie, rasę czy poglądy
 • Państwo zapenia uchodzcom przyanjmniej tak dobre warunki jak i jego obywatelom
 • W przypadku rozdawania racji żywności, uchodzcy są traktowani na równi z obywatelami
 • Uchodzca ma prawo przywiezc swój majątek z kraju z którego przychodzi
 • Żadne państwo nie może wyrzucić z kraju uchodzcy tam skad przybył jeśli gorzi mu tam jakiekolwiek zagrożenie
 • Państwo ma obowiązek ułatwić uchodzcom asymilacje w społeczeństwie

Edytuj