FANDOM


Inkwizycja - potężna organizacja z Inkwizytorem na czele. Kształtowała porządek świata z ukrycia, nakazując oddawanie czci wężowemu bogowi Uroborosowi. Powstała w celu zaprowadzenia pokoju między wszystkimi krajami, z czasem jej metody stały się nieco bezpardonowe i skupiły się na szerzeniu wiary w Uroborosa.